Tin tức

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài

08/08/2023

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài (đoạn 3) khu vực dự án đầu tư xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

dong-anh1.jpg

Khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài (đoạn 3) khu vực dự án đầu tư xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 1 và giai đoạn 2 khoảng 140,23ha.

Mục tiêu của điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị GN, N8 tỷ lệ 1/5.000.

Đồng thời, nhằm xây dựng khu đô thị xanh, thông minh đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đáp ứng các tiêu chí theo mô hình đô thị các nước phát triển.

Theo đó, khu vực điều chỉnh quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Phía Bắc trùng với chỉ giới tuyến đường trục chính đô thị (đường Hoàng Sa) rộng 72,5m. Phía Tây trùng với chỉ giới tuyến đường chính khu vực rộng 30m và tuyến đường liên khu vực rộng 40m. Phía Nam trùng với chỉ giới tuyến đường chân đê sông Hồng; trùng với ranh giới dự án trạm bơm Phương Trạch 2 - Dự án kênh dẫn trạm bơm Phương Trạch và tuyến đường phân khu vực rộng 17m giáp thôn Phương Trạch. Phía Đông trùng với tim tuyến đường liên khu vực rộng 50m và chỉ giới tuyến đường chính khu vực rộng 30m (giáp thôn Phương Trạch).

Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khoảng 140,23ha. Quy mô dân số sau điều chỉnh khoảng 21.110 người.

Theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài được duyệt, khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch có tổng diện tích khoảng 140,23ha, được phân thành 2 khu vực.

Khu A là phần lớn ô quy hoạch 3.1 (khu vực ô quy hoạch 6-8 thuộc phân đô thị GN) gồm các chức năng sử dụng đất: Mặt nước hồ Phương Trạch; 6 ô đất công cộng thành phố; 8 ô đất cây xanh thành phố; 2 ô đất di tích tôn giáo tín ngưỡng (chùa Hưng Long Tự và chùa Tỉnh Âm); 2 ô đất nhà ở thấp tầng; 1 ô đất giãn dân thôn Hải Bối; 1 ô đất công cộng đơn vị ở; 1 ô đất nhà trẻ mẫu giáo; 1 ô đất cây xanh đơn vị ở và 1 ô đất bãi đỗ xe và đường giao thông.

Khu B là một phần ô quy hoạch ký hiệu 3.2 (thuộc ô quy hoạch VIII.1.1 thuộc phân khu đô thị N8) gồm các chức năng sử dụng đất: 4 ô đất ở chung cư cao 25 tầng; 1 ô đất trường mầm non; 1 ô đất bãi đỗ xe; 1 ô đất cây xanh đơn vị ở và đường giao thông.

Để cụ thể hóa, phù hợp theo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị GN, tỷ lệ 1/5000 (khu vực ô quy hoạch 6-8); điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N8, tỷ lệ 1/5000 (khu vực ô quy hoạch VIII.1.1) đã được phê duyệt, nay thực hiện điều chỉnh như sau:

Tại khu A, điều chỉnh hình dáng hồ Phương Trạch (khu vực phía Nam hồ), quy mô diện tích mặt nước đảm bảo 54ha, tổ chức lại hệ thống cây xanh, đường dạo quanh hồ và các lô nhà ở thấp tầng để khai thác hiệu quả cảnh quan đô thị.

Điều chỉnh để hình thành một đơn vị ở hoàn chỉnh với các chức năng: Đất trường học, nhà trẻ, đất công cộng đơn vị ở, cây xanh đơn vị ở, đất nhà ở (cao tầng, thấp tầng), đất ở hỗn hợp cao tầng, đường giao thông. Bố trí các ô đất ở hỗn hợp cao tầng tại phía giáp đê Tả Hồng.

Các khu vực giữ lại theo hiện trạng gồm khu đất Trạm Y tế xã Hải Bối hiện có; rà soát điều chỉnh phạm vi ranh giới các khu vực tín ngưỡng, di tích đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Về dân số khu vực A, theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, dân số khoảng 740 người; nay bổ sung khoảng 10.498 người, dân số sau điều chỉnh là 11.238 người (phù hợp với điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu GN tại ô 6-8 được duyệt).

Tại khu B, điều chỉnh chức năng các ô đất ở chung cư thành các ô đất ở hỗn hợp, nâng tầng cao công trình từ 25 tầng lên thành 45 tầng, bố cục lại quy hoạch mặt bằng, hình dáng ô đất, bổ sung trục cây xanh và đất bãi đỗ xe phục vụ chung cho khu vực để phù hợp với mô hình đô thị thông minh và khu vực TOD với lợi thế được tiếp giáp với ga của tuyến đường sắt đô thị số 2.

Dân số khu vực B, theo quy hoạch chi tiết được duyệt khoảng 3.072 người, nay bổ sung khoảng 6.800 người, dân số sau điều chỉnh là 9.872 người (phù hợp điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N8 tại ô VIII.1.1 được duyệt).

Điều chỉnh ô đất bãi đỗ xe thành đất cây xanh đơn vị ở; giảm khoảng 3.469m2 đất nhà trẻ ký hiệu NT3 (diện tích nhà trẻ được bố trí bổ sung tại các ô đất NT1, NT2, NT4 tại khu A), trong đó: Một phần diện tích bố trí một công trình công cộng đơn vị ở phục vụ cho khu vực TOD và khu vực lân cận; một phần diện tích bố trí dải cây xanh kết hợp với ô đất cây xanh đơn vị ở tạo khoảng lùi lớn cho chức năng đất nhà trẻ tránh tiếp giáp với các tuyến đường chính khu vực và liên khu vực.

Quyết định cũng nêu rõ các yêu cầu, định hướng về việc tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc, cảnh quan và thiết kế đô thị; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.