Tin tức
Công bố Kết quả Cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Tháp tài chính 108 tầng

Công bố Kết quả Cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Tháp tài chính 108 tầng

15/05/2024

Ngày 14/5/2024, tại UBND Thành phố Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi Phương án kiến trúc Tháp Tài chính 108 tầng thuộc Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ hai. Sau khi lắng nghe bốn đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới trình bày và bảo vệ phương án kiến trúc của mình trước Hội đồng thi tuyển, các thành viên đã lựa chọn phương án kiến trúc của...
Phiên họp toàn thể lần hai Cuộc thi Phương án kiến trúc Tháp Tài chính 108 tầng

Phiên họp toàn thể lần hai Cuộc thi Phương án kiến trúc Tháp Tài chính 108 tầng

14/05/2024

Ngày 14/5/2024, tại UBND Thành phố Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi Phương án kiến trúc Tháp Tài chính 108 tầng thuộc Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ hai, lắng nghe bốn đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới trình bày và bảo vệ phương án kiến trúc của mình trước Hội đồng thi tuyển.
Kỳ vọng sáng tạo nên biểu tượng mới của Đông Nam Á

Kỳ vọng sáng tạo nên biểu tượng mới của Đông Nam Á

06/05/2024

Là công trình điểm nhấn của toàn bộ dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (NHSC), liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) làm chủ đầu tư, Tháp Tài chính 108 tầng sau khi hoàn thành sẽ trở thành biểu tượng cho kỷ nguyên phát triển của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và sẽ là một trong những...