nhsc

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (NHSC) – liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) – là chủ đầu tư dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Quy mô

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được triển khai trên tổng diện tích gần 272 ha tại các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh.

Triển khai

Trong các giai đoạn 1-2, phát triển nhà ở hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến môi trường sống của Hà Nội; các giai đoạn 3-5, tiến hành phát triển ứng dụng phức hợp hướng đến phát triển cả hai mặt kinh tế và môi trường. Giai đoạn 1-2 tập trung phát triển nhà ở, xây dựng môi trường tốt, sống thoải mái đối với cư dân thông qua việc áp dụng công nghệ thông minh, phát triển đô thị lấy con người làm trung tâm và cộng sinh với nước, môi trường, thuận lợi đi bộ,… Giai đoạn 3-5 phát triển phức hợp, hướng đến mục tiêu phải là thành phố tiếp tục phát triển trong tương lai bằng cách dung hợp công việc, cuộc sống, vui chơi, giáo dục, văn hóa, và áp dụng công nghệ thông minh giúp cư dân, người đi làm, khách đến thăm đều thấy thoải mái.