Tầm nhìn - Khái niệm - Giá trị
Tầm nhìn

Vấn đề xã hội cơ bản của Hà Nội, Việt Nam là phát triển môi trường sống (cơ sở hạ tầng và các hệ thống công cộng) không theo kịp với tăng trưởng kinh tế nhanh. Chúng tôi mong muốn phát triển Thành phố Thông minh có thể góp phần giải quyết vấn đề xã hội, đáp ứng nhu cầu của Hà Nội.  

Trung tâm đô thị quốc tế mới dẫn đầu thời đại mới của ASEAN  

Bắc Hà Nội, Hà Nội mới – Một di sản mới bắt đầu   

Khái niệm

Thành phố có môi trường, cộng đồng dễ sống  

Thành phố mà cư dân và doanh nghiệp cùng tạo nên   

Giá trị

Tương lai: Thành phố phát triển bền vững, vượt trước thời đại.  

Kết nối: Cư dân, người làm việc, khách thăm tập hợp và cùng nhau tạo nên thành phố.  

Sạch sẽ: Áp dụng công nghệ thân thiện với con người và môi trường, mục tiêu phát thải ròng bằng 0.  

An toàn: Hướng đến thành phố có sức kháng chiến kiên cường, nơi người dân có thể an tâm trong sinh hoạt thường ngày lẫn trong tình huống khẩn cấp.