Bồi dưỡng cộng đồng cư dân của thành phố bền vững Bắc Hà Nội bằng các dịch vụ trực tuyến thông qua các ứng dụng như Ứng dụng MyTown (Thành phố của tôi), dịch vụ của trung tâm cộng đồng thông minh, các hệ thống khác tạo nên môi trường, cộng đồng sống thoải mái.

◆ Đối với việc gia tăng bệnh lối sống, mức độ bó phì của trẻ, cung cấp cơ hội cải thiện ý thức sinh hoạt thường ngày như vận động, thói quen ăn uống v.v.

◆ Phát triển môi trường mà cư dân có thể giúp đỡ nhau để an tâm nuôi dạy con cái

◆ Xây dựng cơ cấu cùng giúp đỡ, cùng hợp tác sáng tạo, góp phần thay đổi hành vi của cư dân

◆ Tăng cường kết nối tự nguyện giữa các cư dần bằng cách hình thành cộng đồng giải quyết vấn đề cùng nhau

◆ Nâng cao động lực tạo dựng cộng đồng của cư dân và nhận thức về tương trợ, cùng hợp tác sáng tạo